لوگوی کوچک به شیر
لوگوی کوچک به شیر
لوگوی کوچک به شیر
لوگوی کوچک به شیر

ارائه بهترین

لبنیات و آب معدنی

صنایع لبنی به شیر از سال ۸۳ شروع به کار کرده و
توانسته است با اضافه شدن خط تولید آب آشامیدنی  فعالیت خود را گسترش دهد.

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

130k+مشتری راضی
10محصول
19+سال سابقه

کیفیت فقط زمانی اتفاق می افتد که به اندازه کافی مراقب باشید تا بهترین تلاش خود را انجام دهید.

لوگوی کوچک به شیر
پنیر
پاستوریزه
لوگوی کوچک به شیر
ماست
پاستوریزه
لوگوی کوچک به شیر
دوغ
پاستوریزه
لوگوی کوچک به شیر
بستنی
پاستوریزه
لوگوی کوچک به شیر
شیر
پاستوریزه
لوگوی کوچک به شیر
آب
معدنی

محصولات
متنوع
ما
خوشمزه
و
سالم
می باشد